Narcis toernooi

Op ZONDAG 7 april 2019 wordt door de Badmintonvereniging ‘De Burcht’ in de sporthal Veerburg (Sportlaan 1, Anna Paulowna tel. 0223‑531832) het Narcis C‑D toernooi gehouden.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

U kunt zich via deze link online inschrijven

Toernooicommissie:

T. Leenders
J. Kooistra
A. Bruinsma

Toernooisecretariaat:

Badmintonvereniging ‘De Burcht
Weth. Berbeelaan 29
1761 GN ANNA PAULOWNA
Tel: 0223-532718
E-mail: info@bvdeburcht.nl

1. Toernooibepalingen:

 • Het toernooi wordt gespeeld volgens het Toernooireglement en de geldende Algemene Bepalingen.

2. Speelgerechtigdheid:

 • C Gerechtigd tot deelname aan het C toernooi zijn zij die spelen t/m 4 divisie.
 • D Gerechtigd tot deelname aan het D toernooi zijn zij die dit seizoen niet hoger spelen cq. gespeeld t/m 7 divisie, of recreant zijn.

3. Wedstrijdsysteem:

 • Er wordt gespeeld volgens het Zwitsers Ladder Systeem. In het kort komt het er op neer dat alle deelnemers het hele toernooi mee blijven spelen, ook nadat men één of meerdere partijen heeft verloren.
 • Een computer programma maakt na elke gespeelde ronde een ranglijst op en bepaalt vervolgens de partijen voor de volgende ronde.

4. Te spelen nummers:

 • Gespeeld zal worden in de spelsoorten: herenenkel, damesenkel, herendubbel, damesdubbel en mixdubbel.
 • Deelnemers kunnen inschrijven in maximaal twee onderdelen.

5. Inschrijvingen:

 • Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 voor de enkelspelen en € 7,50 voor de dubbelspelen.
 • Gelijktijdig met de inschrijving dient het inschrijfgeld te worden overgemaakt op:

Rekeningnummer NL44 INGB 0005 3332 58
t.n.v. A. Bruinsma en/of te Anna Paulowna
o.v.v. ‘NARCIS‑toernooi’

 • Het inschrijven verplicht tot het betalen van de inschrijfgelden.
 • Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet geaccepteerd.
 • De sluitingsdatum is 31 maart 2019 tenzij eerder het maximale aantal van 264 partijen is bereikt.

6. Speelzaal:

 • De wedstrijden worden gespeeld in sporthal Veerburg, Sportlaan 1, Anna Paulowna, tel. 0223‑531832
 • Er wordt gespeeld op 12 banen.

7. Speeltijd:

 • Zondag 7 april 2019 van 09.00 uur tot ± 18.00 uur.

8. Shuttles:

 • Er wordt gespeeld met veren c.q. nylon shuttles.

9. Prijzen:

 •  In alle onderdelen worden 1e en 2e prijzen beschikbaar gesteld.

10. Loting:

 • Er is geen loting.
 • Het computerprogramma bepaalt iedere ronde de wedstrijden.
 • De eerste inschrijving in het computerprogramma vindt plaats in volgorde van binnenkomst van de inschrijving.

11. Deelname:

 • Deelname is voor eigen risico.
 • De toernooileiding, noch ‘De Burcht’, noch de sporthalexploitant is verantwoordelijk voor schade en/of ongeval.